FORUM DIALOGU „ELEKTROMOBILNOŚĆ NA WODZIE” W BERLINIE I MIĘDZYNARODOWYM SPOTKANIU PARTNERSKIM PROJEKTU ELMAR

Kwiecień 10, 2019 0 przez ELMAR

 

POCZĄTEK: 23 MAJA 2018
ZAKOŃCZENIE: 25 MAJA, 2018
OPIS: Pod koniec maja 50 przedstawicieli społeczności ekonomicznej, badawczej i lokalnej zgromadziło się w Berlin-Grünau na przystani Pier36eins – na przystanku promu elektrycznego „Weiße Flotte” – aby omówić techniczne i ekonomiczne rozwiązania dla niskoemisyjnej żeglugi. Również kraj MV był reprezentowany przez ministerstwo gospodarki i energii. Wydarzenie zostało zorganizowane przez WFG Vorpommern w ramach finansowanego ze środków UE projektu “ELMAR – Wspieranie MŚP Południowego Bałtyku w wejściu na międzynarodowy łańcuch dostaw i rynki sprzedaży łodzi i statków z napędem elektrycznym”. Tematy obejmowały rozwój elektromobilności i możliwości finansowania w Niemczech, aktualny stan wykorzystania alternatywnych systemów napędowych na wodzie, a także raporty terenowe z perspektywy firmy transportowej Weiße Flotte, firmy stoczniowej Ostseestaal i firmy stoczniowej Neptun Projekt statku. Raporty terenowe wyraźnie pokazują, że inwestowanie w łodzie elektryczne się opłaca. Chociaż koszty inwestycji są wyższe, ale zużycie energii jest znacznie niższe. Ponadto istnieją znaczne potencjalne oszczędności dzięki niższym kosztom konserwacji. Oszczędność CO2 jest dostępna za pośrednictwem bezemisyjnej eksploatacji za darmo. Dlaczego zatem elektromobilność morska po prostu nie przeważa? Pan Arndt z Neptun Ship Design zauważył, że istnieją dwie różne prędkości w rozwoju łodzi elektrycznych. Jednocześnie firmy pionierskie napędzane technologią na początku wyznaczały tempo, przy czym planowanie koncepcji było ukierunkowane wyłącznie na ograniczenia techniczne i ekonomiczne. Jednak, aby egzekwować technologię, potrzebne jest bezpieczeństwo planowania. Uczestnicy zgodzili się, że zmiany nie mogą zostać wprowadzone przez same firmy, ale że cele ramowe muszą być ustalone poprzez planowanie społeczne, miejskie i państwowe. Obejmują one prawo transportu publicznego, dostosowane wytyczne przetargowe i licencje promowe, a także definicję docelowych scenariuszy i tworzenie odpowiednich instrumentów finansowania. Miejscowi przewoźnicy musieliby by przyspieszyć drugą prędkość i utorować drogę do wdrożenia technologii. Pokazują to inne kraje, takie jak Holandia i Norwegia. Postawili sobie ambitny cel pełnego przekształcenia elektrycznego do roku 2020. Wystarczające bezpieczeństwo planowania dla firm, aby inwestować w elektromobilność morską. Prelegenci Forum Dialogu:

  • TERAZ – Krajowa Organizacja Technologii Wodoru i Ogniw Paliwowych: https://www.now -gmbh.de/de
  • Humphry Marine GmbH Web: http://www.humphry.de/index.html#top
  • Fraunhofer Institute for Energy Economics and Energy System Technology Web: https://www.iee.fraunhofer.de/
  • Weiße Flotte GmbH Web: http://www.weisse-flotte.de/
  • Ostseestaal GmbH & Co. KG Web: http://ostseestaal.com/index.php
  • Neptune Ship Design GmbH Web: https://www.neptun-germany.com

Foto: Elektrofähre „FährBär” der Weißen Flotte am Pier36eins / Prom elektryczny „FährBär” Weiße Flotte na Pier36eins (WFG)